Likwidacja szkód

Like Nothing You've Seen. Sign Up Today & Experience Salient

Zobacz więcej

OBSŁUGA SZKÓD

W ramach udzielonych pełnomocnictw zajmujemy się szkodami naszych Klientów od momentu powzięcia wiadomości o zaistnieniu szkody aż do momentu wypłaty odszkodowania. Zgłaszamy szkodę do zakładu ubezpieczeń, kompletujemy dokumenty i opiniujemy dokumenty. Prowadzimy także postępowania odwoławcze..

ZARZĄDZANIE SZKODOWOŚCIĄ

Proponujemy wdrażanie rozwiązań i procedur, pozwalających na ograniczanie liczby i rozmiarów szkód. Przy długofalowej współpracy pozwala to na sukcesywne obniżanie kosztów w kolejnych latach.

MONITOROWANIE POZIOMU SZKODOWOŚCI

W zależności od oczekiwań Klientów proponujemy sporządzanie cyklicznych raportów likwidacji szkód, zawierających informacje o zgłoszonych szkodach, poszczególnych etapach oraz decyzjach. Raport pozwala Klientom na bieżące monitorowanie stanu szkód obsługiwanych przez brokera..

WSPARCIE KANCELARII PRAWNEJ

Współpracujemy ściśle z kancelarią prawną, zajmującą się prawem gospodarczym i ubezpieczeniowym. W przypadku kwestii spornych i konieczności dochodzenia roszczeń Klienta przed sądem, angażujemy naszych prawników.

Kontakt

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z naszymi ekspertami