PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE

Dla naszych Klientów negocjujemy m.in. następujące produkty ubezpieczeniowe

Flota samochodowa

Ubezpieczenie w zakresie OC, AC, NNW, assistance, szyb, ochrony prawnej, GAP

Ryzyka transportowe

Ubezpieczenie w zakresie OC przewoźnika drogowego, OC spedytora, cargo, kabotażu

Odpowiedzialność cywilna

Ubezpieczenie OC działalności, OC prac., OC za produkt, OC zawodowe, OC czł. zarz.

Gwarancja zapłaty należności celnych i podatkowych

Zabezpieczenie finansowe dla importerów

Gwarancja dla importera OPZ

Stanowi obowiązkowe zabezpieczenie majątkowe wymagane do uzyskania i utrzymania koncesji./h5>

Kredyt kupiecki

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Budynki i mienie

Ubezpieczenie nieruchomości oraz ruchomości firmy

Sprzęt i maszyny budowlane

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń

Grupowe na życie

Ubezpieczenie na życie dla pracowników i ich najbliższych

Podróże zagraniczne

Ubezpieczenie NNW i pokrycia Kosztów Leczenia za granicą

Jednostki pływające

Ubezpieczenie OC armatora, Casco oraz budowy jednostek pływających

Statki powietrzne

Ubezpieczenie OC, aerocasco, NNW

Kontakt

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z naszymi ekspertami